Hướng dẫn sử dụng websiteBy 11/4/2012Logo huongdansudungweb.com
huongdansudungweb.com

Đồng bộ hóa kết quả tìm kiếm

[ Điểm đánh giá5/5 ]2 người đã bình chọn
Đã xem: 3405 | Cật nhập lần cuối: 5/14/2021 8:16:25 AM | RSS

Website của bạn đang có 1 bài viết đã lên trang 1 google. Tuy nhiên, bây giờ tính huống đặt ra là bạn muốn thay đổi đường link, cụ thể

  • Kết quả google của website bạn như sau: http://tenweb/catalogue/baiviet
  • Bây giờ đường link của bạn đổi thành: http://tenweb/san-pham/ten-bai-viet.html hoặc http://tenweb/ten-bai-viet.html hoặc http://tenweb/san-pham/nhom-danh-muc/ten-bai-viet.html

Bạn cần làm gì để duy trì kết quả này?

Vào quản trị, Quản trị nâng cao > Quản lý file html

Đồng bộ hóa kết quả tìm kiếm

Cách cấu hình:

  • Tên: Nhập đường link cũ
  • Code: Nhập danh mục và mã bài viết theo cấu trúc [danh mục]-[mã bài viết]

Cấp độ danh mục:

  • p: 1 cấp
  • c: 2 cấp
  • n: 3 cấp
  • h: 4 cấp
  • t:: 5 cấp
  • d: từ 2 đến 6 cấp

Vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Xem bình luận

Sắp xếp