Hướng dẫn sử dụng websiteBy 11/4/2012Logo huongdansudungweb.com
huongdansudungweb.com
Cách cài đặt by 5/9/2013 4:16:26 PM

Cách cài đặt

Giải thích:

Mỗi video muốn hiển thị trên web phải có chiều rộng và chiều cao. Tuy nhiên, nhiều người muốn hiển thị Video tại 2 vị trí:

- Vị trí khu vực phải trái, trên dưới, khu vực 1 phần trang chủ (chúng tôi gọi chung là khu vực Module)

- Vị trí chính giữa trang trong các bài chi tiết

Các vị trí này có kích cỡ khác nhau, vị trí khu vực Module thường nhỏ, vị trí chính thường lớn nên hệ thống chúng tôi có 2 cấu hình, đoạn code html phía trên là cấu hình khu vực Module.