Hướng dẫn sử dụng websiteBy 11/4/2012Logo huongdansudungweb.com
huongdansudungweb.com
Tiêu đề, mô tả, từ khóa by 5/9/2013 4:16:24 PM

Tiêu đề, mô tả, từ khóa

Bạn thường thắc mắc, tại sao website khác có kết quả trên Google, còn web mình thì không?

Bạn muốn vào nhà ai, bạn phải đi qua cửa chính. Robotx tìm kiếm cũng vậy, việc đầu tiên của robotx tìm kiếm sẽ lưu và "vẽ" các dữ liệu của website bạn sẽ là trang chủ. Và thông lệ chung, lượng truy cập lớn nhất của 1 trang web cũng chính là trang chủ.

Từ đó chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của việc cấu hình Tiêu đề (Title), Keywords (Từ khoá tìm kiếm) và Descriptions (Mô tả). Đặc biệt hệ thống website của chúng tôi là web theo chuẩn SEO, nên nếu hệ thống phát hiện website không khai báo 1 trong 3 yếu tố này, sẽ tự động chuyển sang thông báo cấu hình sai.

Vì sao chúng tôi làm vậy? Trên nguyên tắc, thà để robotx không tìm thấy gì trên website của bạn, còn hơn là robotx lưu 1 dữ liệu sai và sẽ bị điểm - trong hệ thống phân loại của máy chủ tìm kiếm.

Trong suốt vòng đời của web, đừng bao giờ quên điều này: Muốn có kết quả tốt trên máy chủ tìm kiếm, hãy theo luật chơi của họ.