Hướng dẫn sử dụng websiteBy 11/4/2012Logo huongdansudungweb.com
huongdansudungweb.com
Tin cũ hơn, tin liên quan by 7/26/2013 9:25:18 AM

Tin cũ hơn, tin liên quan

Chọn vào mục "Cấu hình nâng cao" module Tin tức, thông tin bên tay phải bạn sẽ thấy như hình vẽ sau:

Tin cũ hơn, tin liên quan

- Các mục tin cũ hơn, tin liên quan bạn có thể thay đổi thành thông tin khác hiển thị bên ngoài trang web của bạn

- Hoặc ẩn mục đó đi bằng cách xóa trắng mục đó

- Tối đa hiển thị 10 tin liên quan, bạn có thể chọn ít hơn bằng cách thay số trong mục "số tin cũ và tin liên quan"