Hướng dẫn sử dụng websiteBy 11/4/2012Logo huongdansudungweb.com
huongdansudungweb.com
Câu hỏi thường gặp by 6/5/2013 8:27:09 AM

Câu hỏi thường gặp

Tại sao web tôi chỉ có 1 người truy cập dù tôi đang mở web ở 2 máy tính?

Vào những ngày cuối tháng, hệ thống chúng tôi cho phép website của khách hàng truy xuất dù đã hết băng thông. Khi hết băng thông, hệ thống không thống kê.

Tôi được sử dụng băng thông truy cập như thế nào?

Quý khách được sử dụng băng thông truy cập theo thông tin trong hợp đồng. Khi vượt quá số lượng cảnh báo trên, hệ thống yêu cầu phải nâng cấp dịch vụ.

Tôi muốn kiểm tra file log thống kê có được không?

Quý khách gửi yêu cầu trong quản trị, chúng tôi sẽ gửi file log thống kê để quý khách kiểm tra.

File log thống ke lưu trữ những gì?

- IP truy cập

- Thời điểm truy cập

- Liên kết truy cập

- Cookie, session... tại thời điểm truy cập theo IP