Hướng dẫn sử dụng websiteBy 11/4/2012Logo huongdansudungweb.com
huongdansudungweb.com
Đơn vị đo lường mặc định by 5/9/2013 4:16:26 PM

Đơn vị đo lường mặc định

Đơn vị đo lường mặc định của giỏ hàng quy định như sau:

  • Nếu là giá trị tiền tệ: VND, USD, $, ...
  • Nếu là dung lượng: MB, KB, GB,...