Hướng dẫn sử dụng websiteBy 11/4/2012Logo huongdansudungweb.com
huongdansudungweb.com
Cấu hình nâng cao rao vặt by 7/26/2013 10:48:50 AM

Cấu hình nâng cao rao vặt

Chọn nút Cấu hình nâng cao dưới hình sau:

Cấu hình nâng cao rao vặt

Kéo xuống khu vực theo hình sau:

Cấu hình nâng cao rao vặt

- Kiểu kích hoạt đăng tin và Quyền đăng tin dùng cho phép admin phân Quyền cho toàn bộ thành viên

- Loại chi tiết: chính là các thông số trong bài viết, ngoại trừ thông số mặc định QUý khách có thể chọn kiểu thống số theo một số website đã có sẵn

Ví dụ trang muabannhapho.com.vn có thông tin chi tiết như hình dưới:

Cấu hình nâng cao rao vặt