Hướng dẫn sử dụng websiteBy 11/4/2012Logo huongdansudungweb.com
huongdansudungweb.com
Tính năng by 5/9/2013 4:16:26 PM

Tính năng

Thống kê dữ liệu truy xuất vào website của bạn.

Nguyên tắc thống kê: Mỗi máy tính khi truy cập vào web của bạn, hệ thống sẽ tạo ra 1 biến và ghi nhận IP truy cập, khi đóng trình duyệt và mở lại web thì hệ thống sẽ tạo 1 biến truy cập mới.

Tại sao web bạn lại có người truy cập?

Hệ thống lập trình của chúng tôi đảm bảo mức độ thân thiện với máy chủ tìm kiếm rất cao. Các robot tìm kiếm lục lọi mọi dữ liệu trong web của bạn, nên web của bạn chưa cần phải hoàn thành cũng có lượng truy cập tìm kiếm nhất định.

Bên cạnh đó, chúng tôi có những kênh quảng bá rất hiệu quả cho web của bạn thông qua hệ thống www.sieuthiraovat.net, www.atoz.vn, www.choixanh.net ... nên web của bạn đã có những liên kết ở những website của chúng tôi.

Độ sai lệch trong thống kê?

Hệ thống thống kê của chúng tôi truy xuất trực tiếp trên server web nên độ chính xác tương đối cao. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của mình, khách hàng nên cấu hình các dịch vụ thống kê và kiểm soát trung gian.

Tổng số truy cập thường có độ sai số là +-1, nguyên nhân là số thống kê ngày mới, tuần mới, tháng mới của chúng tôi bắt đầu từ 1 (đúng ra phải bắt đầu từ số 0)

Chúng tôi thống kê những gì?

Tất cả những gì truy xuất trên web của bạn, từ hình ảnh, javascript, file media.... được truy xuất từ trình duyệt máy tính, trình duyệt di động và có thể có cả robotx.