Hướng dẫn sử dụng websiteBy 11/4/2012Logo huongdansudungweb.com
huongdansudungweb.com
Lưu trữ đơn hàng by 5/9/2013 4:16:26 PM

Lưu trữ đơn hàng

Cơ chế xử lý đặt hàng và lưu giỏ hàng

Khi người sử dụng truy cập vào website, họ xem chi tiết 1 sản phẩm và click vào đặt mua. Lúc này trên server sẽ bắt đầu lưu trữ đơn đặt hàng. Có thể có 2 trường hợp xảy ra:

  • Người truy cập tiếp tục các thao tác để hoàn thành đơn đặt hàng: Đơn đặt hàng sẽ có đầy đủ thông tin và người quản trị có thể bắt đầu xử lý đơn đặt hàng.
  • Người truy cập không tiếp tục thao tác: Đơn đặt hàng sẽ không có đủ thông tin.

Các nhận biết như thế nào?

  • Đơn đặt hàng chưa hoàn thành

Lưu trữ đơn hàng

  • Đơn đặt hàng hoàn thành

Lưu trữ đơn hàng

Tại sao chúng tôi lại lưu trữ cả những đơn đặt hàng chưa hoàn thành?

Người quản trị sẽ biết được có bao nhiêu người click vào mua hàng và có bao nhiêu người đặt hàng trực tuyến thành công. Từ đó, người quản trị sẽ có các phương án triển khai kinh doanh cho từng hình thức.