Hướng dẫn sử dụng websiteBy 11/4/2012Logo huongdansudungweb.com
huongdansudungweb.com

Nguyên tắc hiển thị mô tả trên công cụ tìm kiếm

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3267 | Cật nhập lần cuối: 5/28/2020 4:16:24 PM | RSS

Nguyên tắc hiển thị của máy chủ tìm kiếm:

Nguyên tắc hiển thị mô tả trên công cụ tìm kiếm

Hình ảnh hiển thị trên kết quả tìm kiếm

Nguyên tắc hiển thị mô tả trên công cụ tìm kiếm

Nội dung cấu hình Tiêu đề, Mô tả và Từ khóa

Nhìn và so sánh 2 tấm hình trên, chúng ta rút ra được nguyên tắc: Máy chủ tìm kiếm sẽ lấy Tiêu đề và Mô tả để hiện thị lên website. Như vậy, muốn hiển thị đúng và đẹp, bạn hãy cấu hình tiêu đề và mô tả cho cẩn thận.

Tiêu đề nên viết khoảng 50 ký tự, mô tả khoảng hơn 100 ký tự.

Cách cấu hình tiêu đề, mô tả và từ khóa cho toàn bộ hệ thống, xem tại đây.

Lưu ý quan trọng: Khi web mới thành lập, máy chủ tìm kiếm sẽ ghi nhận những dữ liệu này (Tiêu đề, mô tả và từ khóa) rất nhanh, nên người quản trị trang web PHẢI cấu hình Tiêu đề, Mô tả và Từ khóa ngay từ khi vừa làm web, đừng để 1 hoặc vài ngày sau mới cấu hình. Vì sau ghi đã ghi nhận, có thể vài tháng sau thì mới thay đổi được những thông tin này.

Xem bình luận

Sắp xếp