Hướng dẫn sử dụng websiteBy 11/4/2012Logo huongdansudungweb.com
huongdansudungweb.com

Quản trị thành viên

[ Điểm đánh giá5/5 ]3 người đã bình chọn
Đã xem: 4032 | Cật nhập lần cuối: 10/20/2020 5:37:45 AM | RSS

Thành viên sau khi đăng ký, dữ liệu được lưu trữ lại.

Thành viên đăng ký ngoài wesbite thông qua chức năng đăng ký thành viên, tìm hiểu thêm và chức năng đăng ký thành viên.

Chức năng quản lý thành viên của quản trị web

  • Xoá thành viên : Xoá vĩnh viễn khỏi hệ thống, muốn sử dụng phải đăng ký lại.
  • Khoá thành viên : Không cho thành viên đăng ký lại với user và email hiện tại.
  • Reset mật khẩu đăng nhập của thành viên.
  • Thêm thành viên từ trang quản trị.

Xem bình luận

Sắp xếp