Hướng dẫn sử dụng websiteBy 11/4/2012Logo huongdansudungweb.com
huongdansudungweb.com

Thay đổi Password User

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3438 | Cật nhập: 2/20/2020 4:16:26 PM | RSS

Để Change Password cho user ta thực hiện các thao tác sau:


Bước 1 : Trên giao hiện Home của Domain tìm mục "Administration" -> Click "Password"

Thay đổi Password User

Bước 2 : Nhập password mới cần thay đổi cho user

  • Old Password : Mật khẩu cũ

  • Password : Mật khẩu mới

  • Confirm Password : Xa1x nhận mật khẩu mới